Informacje o RODO

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych podczas korzystania ze strony www.alperla.pl

Jakich danych to dotyczy? Przetwarzaniu podlegają wszystkie dane osobowe podawane w związku z korzystaniem z naszych usług tj. utworzenia konta klienta (rejestracji), złożeniu zamówienia, wysyłania zapytań dotyczących produktów a także dane zbierane w związku z funkcjonalnościami udostępnianymi przez stronę internetową, infolinię handlową, kontakt za pośrednictwem e-maila, smsów, mmsów oraz zapisywaniem plików cookies.

W jakim celu przetwarzane są te dane?
Zgody dotyczą:
1) przetwarzania danych do celu realizacji usługi. Dane przetwarzane są w celu ułatwienia składania zamówień, weryfikacji poprawności zamówienia a także w celu realizacji zamówienia czyli do celów księgowych oraz w celu dostarczenia towaru pod wskazany adres a także do przekazywania informacji o postępach w realizacji zamówienia. Pliki Cookie zapewniają możliwość logowania na stronie oraz możliwość korzystania z koszyka produktów i są niezbędne do złożenia zamówienia.
2) przetwarzania danych do celów marketingowych.
Dane mogą być przetwarzane aby okresowo informować o ofertach specjalnych na wybrane produkty, wprowadzaniu nowych produktów oraz aby powiadamiać o niestandardowych godzinach otwarcia, przerwach w pracy itp. Wyrażenie zgody do przetwarzania danych do celów marketingowych jest dobrowolne. Użytkownik, który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych może otrzymać zniżki na produkty.

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Admanage Paweł Poniatowski, ul. Wynalazek 2A/10, 02-677 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy.
Powierzone dane nie będą sprzedawane ani przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego proces realizacji zamówienia/usługi.

Na jaki okres będziemy przetwarzać dane?
Dane będziemy przetwarzać na okres trwania umowy oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy.

Prawa użytkownika w stosunku do danych
Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można je w dowolnym momencie wycofać.